HỘI LHPN XÃ TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Ngày 14/12/2023 Hội LHPN xã tổ chức tổng kết công tác hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Tin tức - Sự kiện
HỘI LHPN XÃ TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG...HỘI LHPN XÃ TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023
HỘI LHPN XÃ HOẰNG TRINH VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QTPN 8/3HỘI LHPN XÃ HOẰNG TRINH VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QTPN 8/3
Hội nghị tuyên truyền Nội dung lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Luật...Hội nghị tuyên truyền Nội dung lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa ...
tuyên truyền PBGDPL , trợ giúp pháp lý, kỹ năng tuyên truyền cho...tuyên truyền PBGDPL , trợ giúp pháp lý, kỹ năng tuyên truyền cho các tuyên truyền viên ...
TUYÊN TRUYỀN LUẬT DÂN CHỦ CƠ SỞTUYÊN TRUYỀN LUẬT DÂN CHỦ CƠ SỞ
MỨC LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ , TẠM TRÚ TỪ NGÀY 05/2/2023MỨC LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ , TẠM TRÚ TỪ NGÀY 05/2/2023
Chức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấnChức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấn
Xã Hoằng Trinh Tập huấn Trang thông tin điện tửXã Hoằng Trinh Tập huấn Trang thông tin điện tử
Hoạt động hè của đoàn xãHoạt động hè của đoàn xã
Khai mạc giải bóng đá 30/4/2018Khai mạc giải bóng đá 30/4/2018
LỄ SUY TÔN VÀ TRAO BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG CHO LIỆT SỸ LÊ XUÂN LÃMLỄ SUY TÔN VÀ TRAO BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG CHO LIỆT SỸ LÊ XUÂN LÃM
bài tuyên truyền kỷ niệm 65 năm (1955-2020) ngày thầy thuốc việt...bài tuyên truyền kỷ niệm 65 năm (1955-2020) ngày thầy thuốc việt nam 27/2

LỄ SUY TÔN VÀ TRAO BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG CHO LIỆT SỸ LÊ XUÂN LÃM

Ngày 25/9/2019 Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Hoằng Trinh Long trọng tổ chức lễ suy tôn và trao bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt Sỹ Lê Xuân Lãm - Thương binh hạng 1/4

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quản lý và sử dụng pháo

Toàn dân nghiêm túc thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/12/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo. Kiên quyết không sản xuất, không buôn bán, không vận chuyển, không sử dụng các loại các loại pháo nổ và pháo hoa nổ.